Paswoord vergeten?  
astroportaal.eu - Astrologen kijken in de sterren Home  |  Getuigenissen   |  E-mail Consult   |  Telefoon Consult   |  Foto Reading   |  Contact   |  Disclaimer   
 

Spirituele Hulplijn, verkrijg direct antwoord

betrouwbare en directe antwoorden van astrologen Verkrijg betrouwbare en directe antwoorden op uw vragen
astrologen via telefoon opbellen verkijg inzichten en antwoord van astrologen via telefoon
verkijg inzichten en antwoord van astrologen via e-mail
Disclaimer voor astrologen en astroloog Disclaimer voor astrologen en astroloog
 

Voordelen van een astroportaal.eu-account

gratis astrologen account 4 extra minuten gratis bij eerste oplading
Goedkoper bellen met astrologen (vanaf 80cpm)
Veilige betaalmiddelen - Astroportaal.eu Veilige betaalmiddelen zoals iDeal, Mastercard, Maestro, ...
  gratis Astroportaal.eu account aanmaken
Disclaimer voor astrologen en astroloog

Disclaimer Astroportaal.eu

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website Astroportaal.eu en bij elke pagina, zowel in als buiten de account. Wanneer u 1 van de telefoonlijnen van Astroportaal.eu belt, gaat u eveneens akkoord met onze disclaimer. Door eenvoudige raadpleging van deze website of het bellen naar 1 van onze telefoonnummers aanvaardt de bezoeker dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Astroportaal.eu kan de bepalingen van deze disclaimer steeds eenzijdig wijzigen en dit op elke tijdstip. Gelieve dus bij elke raadpleging ook de laatste disclaimer te raadplegen.

Astroportaal.eu staat enkel in voor het in contact brengen van twee partijen (de bezoeker van de website enerzijds en zelfstandige astrologen anderzijds). De inhoud van de adviezen die de zelfstandige astrologen maken via telefoon, e-mail ,account,... zijn geheel voor hun rekening. Door het bellen of e-mailen met een astroloog op Astroportaal.eu komt u dus in contact met een zelfstandige astroloog, niet met Astroportaal.eu of een medewerker van Astroportaal.eu. U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige astrologen wordt gevoerd en dat de initiatiefnemers van Astroportaal.eu hier geen deel van uitmaken. U kan de initiatiefnemers, webmasters van Astroportaal.eu hiervoor dan ook niet verantwoordelijk stellen.

Belt de gebruiker naar het nummer 0900 - 02 65 met 1 van de zelfstandige astrologen dan kost dit 90 cent per minuut, belt de gebruiker naar het nummer 0903 - 416 39 met 1 van de zelfstandige astrologen dan kost dit 150 cent per minuut. Het advies van de zelfstandige astrologen kost 80 cent per minuut wanneer de gebruiker via de Astroportaal.eu-account belt naar een lokaal nummer. Een vraag aan de zelfstandige astrologen per e-mail kost 15 euro / vraag en antwoord en kan enkel via een Astroportaal.eu-account tot stand komen.

Astroportaal.eu is niet verantwoordelijk voor het wel of niet aanwezig zijn van zelfstandige astrologen op de website op bepaalde tijdstippen. De zelfstandige astrologen kiezen zelf hun werkuren / dagen en de aanwezigheid op de website Astroportaal.eu.

Astroportaal.eu verbindt er zich toe de gegevens van de aanvrager niet door te geven aan derden, behoudens de zelfstandige astroloog die werd gecontacteerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.  Alle gegevens op de website worden door Astroportaal.eu met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend.  Astroportaal.eu geeft geen garanties omtrent de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden.  Daarom wijst Astroportaal.eu alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

Informatie op deze website vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen.  De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem / haar geraadpleegde pagina's, getuigenissen, adviezen van astrologen,... en voor de gevolgen van het gebruik dat hij / zij maakt van deze informatie.

Astroportaal.eu is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten.  Astroportaal.eu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Astroportaal.eu bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat de bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen.  Astroportaal.eu heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau, inhoud van deze websites betreft.  Astroportaal.eu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de websites na het klikken op een hyperlink van Astroportaal.eu. Astroportaal.eu heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden. Wanneer Astroportaal.eu een hyperlink legt naar dergelijke sites, betekent dit niet dat Astroportaal.eu deze sites heeft goedgekeurd.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, daghoroscopen, interactieve toepassingen, … horen toe aan Astroportaal.eu en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Astroportaal.eu is verboden.  Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.  Astroportaal.eu geeft aan de bezoeker van deze website de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Astroportaal.eu verzamelt de gegevens van de astrologen met de meeste zorg en selecteert de astrologen met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door hun eventuele misstappen, overtredingen of enige schade die zij veroorzaken.
Astroportaal.eu kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en/of het advies van de getoonde astrologen. Astroportaal.eu kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige astrologen afleveren of niet (tijdig) afleveren.

Astroportaal.eu behoudt zich het recht voor om de tarieven van een account of de telefoontarieven te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe.

Aangekochte credits in de Astroportaal.eu-account kunnen worden gecrediteerd, behalve credits die door Astroportaal.eu gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

De gebruiker verklaart deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en gaat ermee akoord dat hij / zij aan deze disclaimer is verbonden. De gebruiker mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website Astroportaal.eu. De gebruiker mag geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting / traffic voor de website Astroportaal.eu te vormen.

       
  Copyright 2008 - 2022
© Astroportaal.eu.
Microbel | Kwaliteit | Uw privacy | Site index | Interessante links | FAQ | Gratis horoscoop | astroloog worden | Top  
     
     
 
         
astroportaal.eu - Astrologen kijken in de sterren

Disclaimer voor astrologen en astroloog

TELETEKST astrologenMobiele app

Paranormale astrologen


Jouw toekomst


Reiki


Numerologie

Astroportaal.eu


Relatie


Astrologie

Kaartlegging


Waarzeggen

Thema


Gratis horoscopen


Advies


Wicca